Информатика

Assoc. Prof. Anna Georgieva RozevaProf. PhD Desislava IvanovaProf. PhD Plamenka Ivanova BorovskaProf. Eng.-Math. Radi Petrov Romansky, D.Sc.Assoc. Prof. PhD Mariana DurchevaAssoc. Prof. Zlatko Vasilev Zahariev, PhDAssoc. Prof. Malinka Spasova Ivanova, PhDChief Assist. Prof. PhD Alexander Boykov PetkovAssist. Prof. Elena Aleksandrova RadovanovaAssist. Prof. Dimiter Ivanov VakovskiAssist. Prof. Zlatina Ivanova TzenovaAssist. Prof. Zoya Vladimirova Zafirovaас. Виктор ГлавевAssist. Prof. Plamen Spahiev

Информатика

 

Катедра „Информатика“ е създадена през 2016 г. Тя се стреми да осигури силна интелектуална среда, която да насърчи откриването на нови знания в силно динамично цифрово общество чрез избрани научни изследвания и приложни умения и да превърне студентите в мислещи и учащи хора през целия живот, които да прилагат своите умения в новата ера на технологиите за изграждане на по-добро общество.

Членовете на екипа имат опит, обхващащ широк спектър от теми, свързани с разработката на софтуер и иновациите, което се разглежда като уникална характеристика на екипа със значителна добавена стойност.

Нашите нови бакалавърски и магистърски програми по “Информатика и софтуерна наука” са център за един от най-бързо развиващите се кариерни сектори на пазара на труда. Софтуерът играе ключова роля за подобряване на качеството на живот около нас. Основна цел е също да се преодолее границата между теория и практика чрез сътрудничество с ИТ индустрията. Екипът на катедра „Информатика“ има силно и ползотворно сътрудничество с лидерите в ИТ сектора като VMware България, Hewlett Packard Enterprise България, Българската асоциация на информационните технологии (БАИТ), Експириън България и много други.

Нашата визия е да предложим актуални и гъвкави бакалавърски и магистърски програми, които ще позволят на нашите завършили кадри да бъдат конкурентоспособни на европейския и световния пазар.

Нашият Екип: 


Back to Top