Приложна Математика и Информатика

Специалността “Приложна математика и информатика” е акредитирана от НАОА и осигурява обучение по приложна математика с възможности за широк кръг от дейности: компютърни технологии, банкова и застрахователна дейност, управление на фирми, оптимизация и управление на транспорта, енергетиката и комуникациите.

Има отлична възможност за нашите студенти да участват в програми за обмен по програмата “Еразъм+” в различни европейски университети като Германия, Дания, Великобритания, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В момента планираме също така да обогатим международните контакти на нашите студенти чрез практики в европейските компании. С оглед на това, владеенето на английски, немски или френски език е важно изискване за участие на студентите.

Специалността “Приложна математика и информатика” е оценена като една от първите 5 според системата за класиране за университетите, осигуряваща най-висок среден доход за завършилите в страната.

Завършилите специалността „Приложна математика и информатика“ стават специалисти по:

  • информационни и компютърни технологии;
  • природни науки и инженерство;
  • икономически и административни дейности.
Back to Top