Еразъм++

Факултетът по приложна математика и информатика към Техническия университет – София участва в програмата за висше образование на Европейската общност Еразъм+. Програмата Еразъм+ предоставя голяма възможност за разширяване на транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения чрез насърчаване на мобилността на бакалаври, магистри и докторанти и преподаватели, както и подобряване на академичните изследвания и квалификации в цяла Европа.

Програмата Еразъм+ във Факултета по приложна математика и информатика е чудесна възможност за студентите да бъдат между 2 и 12 месеца в друга европейска държава, да споделят европейски опит и да видят друга гледна точка по желаната и изучавана тематична област. Програмата Еразъм+ е голям шанс за мобилността на студентите и невероятна възможност за студентите да намерят нови приятели и да израснат като личности.

Обща информация за програмата Еразъм+, студенти от Факултета по приложна математика и информатика могат да намерят на интернет страницата на Службата за международни отношения на Техническия университет в София: https://tu-sofia.bg/university/317

За повече информация и въпроси, моля свържете се с координатора по програмата Еразъм във Факултета по приложна математика и информатика:

Доц. д-р инж. Десислава Антонова Иванова

Адрес: бул. „Климент Охридски“ 8, бл. 2, ет. 5, офис 2541

Телефон: +359 893 690 007

Е-майл: d_ivanova@tu-sofia.bg

Country, University Area Places by contract Deadline for full registration in the host country
Winter semester Summer semester
 ITALY – CATANIA

I CATANIA01 – UNIVERSITY OF CATANIA  https://www.unict.it/en

 061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

2

15 May 1 December
Italy – Torino
University of Torino,
Dept. of Computer Science
  061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

  071. Engineering and Technology

3

15 June 15 November
ITALY – PISA

I PISA01 – UNIVERSITY OF PISA – https://www.unipi.it/index.php/english

0541. Mathematics

2

15 May 1 December
 Germany – Dresden
Technishe Universität Dresden,
Fakultaet InformatikMore information about the partner
061. Information and Communication Technologies

2

15 January 15 July
The Netherlands – Delft
Delft University of Technology,
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
054. Mathematics and Statistics

2

1 April 1 October
 061. Information and Communication Technologies

2

 0712. Electricity and Energy

 0714. Electronics and Automation

2

 The Netherlands – Leiden
Leiden University, Leiden Institute of Advanced Computer Science
 061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

3

15 June 1 December
Czech Republic  –  LIBEREC

CZ LIBEREC01 – Technical University of Liberec, https://www.tul.cz/en/

 

  05: Natural Sciences, Mathematics and Statistics

——————————

 061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

2

15 May 1 December
Spain – Alcala de Henares (Madrid)
University of Alcala
061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

—————————-

071. Engineering and Technology

2

June 30 September
Sweden – Gothenburg
University of Gothenburg,
Department of Computer Science and Eng.
061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

 071. Engineering and Technology

2

15 May 15 November
Slovakia – Zilina
University of Zilina, Faculty of Management Science and Informatics
 061. Information and Communication Technology

2

15 June 30 November
04. Business, Administration
and Law

2

Greece – Artas
Technological Educational Institute of Epirus (TEI), Dept. of Computer Engineering (Lab. of Knowledge and Intelligent Computing)
061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

——————————

071. Engineering and Technology

3

20 June 20 November
Lithuania, Kaunas

LT KAUNAS02 – KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – https://ktu.edu/

 061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

2

1 June 1 November
 BEIRUT – Lebanon

AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, https://www.aust.edu.lb/

(КА 103 – Erasmus Project)

061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

 

2

1 June 1 November
Mongolian University of Science and Technology (MUST),

https://www.must.edu.mn/eng/

(КА 103 – Erasmus Project)

 

0541. Mathematics

——————————

061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

2

1 June 1 November
University of Grenoble

LIG Laboratory (CNRS-INRIA-UGA)

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

0541. Mathematics

——————————

061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

2

1 June 1 November
University of Genova, Italy

https://unige.it/en/

061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

2

1 June 1 November
University of Navarra, Pamplona, Spain

https://www.unav.edu/en/


Carnegie Mellon University, Institute for Software Research, USA

https://www.isri.cmu.edu/

 

061. Information and Communication Technologies (Computer Science)


061. Information and Communication Technologies (Computer Science)

2

 


1

1 June

 


1 June

1 November

 


1 November

Back to Top