Конференции

Научен организатор: Алексей Николов (България)

e-mail: amee@tu-sofia.bg

факс: +359 2 9653379

44-та Конференция “Приложение на математиката в техниката и икономиката” (AMEE’18)

Факултетът по приложна математика и информатика на Технически Университет – София за поредна година организира международна конференция “Приложение на математиката в техниката и икономиката” (AMEE’18). Международната конференция ще се проведе в гр. Созопол в периода 08.06 – 13.06.2018 г. Основната цел на конференцията е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Венков ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Пашева (България)
Иван Кралов ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недю Попиванов (България)
Йорданка Панева Игор Ананиевски (Русия)
Красимира Проданова Любомир Дечевски (Норвегия)
Мариана Дурчева Владимир Георгиев (Италия)
Виргиния Кирякова (България)
Михаил Константинов (България)
Ралица Ковачева (България)
Александър Овсеевич (Русия)
Александър Солдатов (Русия)
Тинисбек Калменов (Казахстан)

32-ра международна конференция по информационни технологии
(E-конференция)

20-21 септември 2018 г.

Курорт „Св. св. Константин и Елена“, БЪЛГАРИЯ

InfoTech-2018 ще бъде организирана в комбиниран формат:

  1. Предварителна дискусия относно изпратените доклади с използване на виртуален форум на уеб страницата на конференцията от 15 юли 2018 до 15 август 2018 г.

2. Презентация на място на конферентните сесии на 20-21 септември 2018 г.

Форумът е организиран в рамките на “Научните дни на Техническия университет – София, 2018 г.”

 

InfoTech е международен форум за учени, изследователи и индустриални експерти, които споделят иновации, опит и нови резултати в областта на информационните технологии и информационната сигурност; Технологии за проектиране на системи и интелигентни системи; Технологични аспекти на електронното управление и защита на данните и т.н. Форумът е наследник на Международна конференция за системи за автоматизация на инженерния труд и изследвания (SAER), създадена през 1987 г. и Международен семинар по електронно управление и защита на личните данни (ЕО & DP), създадена през 2005 г.

Повече информация: http://infotech-bg.com/

Back to Top