доц. д-р Мариана Иванова Дурчева

Доц. д-р Мариана Иванова Дурчева 

Кабинет: 2216; E-mail: m_durcheva@tu-sofia.bg

Лични профили в

Доц. д-р Мариана Дурчева е Зам.-Декан по УД на ФПМИ. Тя е доцент по алгебра от  2015 г. и д-р по „Математическо моделиране и приложение на математиката“ от 2013 г.  Основните й научни интереси са в областта на приложната алгебра, криптографията, дискретната математика, теорията на графите, образователните технологии, онлайн обучението и електронното оценяване. Автор е на 2 учебника и 2 учебни пособия, както и на една монография на тема „Приложения на някои алгебрични структури в криптографията“. Тя има публикувани над 36 статии в наши и международни списания, както и участие в редица конференции и летни школи, у нас и в чужбина. Член е на организационния комитет на конференцията „Приложение на математиката в техниката и икономиката“ (http://oldweb.tu-sofia.bg). Има участие в различни  проекти, най-важният от които е проектът ТeSLA  (http://tesla-project.eu)   по програма Хоризонт 2020. Oсвен дисциплините Висша математика 1,2,3, тя води също така курсовете по Линейна алгебра и Дискретна математика. М. Дурчева е член на Съюза на математиците в България.

Back to Top