ас. Зоя Владимирова Зафирова

Ас. Зоя Владимирова Зафирова

Кабинет: 2568; E-mail: zafirova@tu-sofia.bg

Асистент Зоя Зафирова работи в областта на приложната математика и информатика.

Back to Top