ас. Димитър Иванов Ваковски

Ас. Димитър Иванов Ваковски

Кабинет: 2403; E-mail: vakovsky@tu-sofia.bg

Асистент Димитър Ваковски рабити в областта на приложната математика и инфрматика.

 

Back to Top