проф. д-р инж. Десислава Антонова Иванова

Проф. д-р инж. Десислава Антонова Иванова

Декан на Факултет Приложна Математика и Информатика

Кабинет: 2228E-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg

Личен профил в ResearchGate

Десислава Антонова Иванова е защитила докторска степен по компютърни системи, комплекси и мрежи в Техническия университет – София през 2014 г. Тя е асистент в катедра „Компютърни системи“ за периода 2008 – 2016 г. От март 2017 г., Десислава Иванова е асистент в катедрата „Информатика“ на Техническия Университет – София, през май 2018 г. заема академичната длъжност доцент, а от юли 2023 г. е професор в същата катедра. От декември 2019 г. и по настоящем, проф. Десислава Иванова е Декан на Факултет Приложна Математика и Информатика към Техническия университет в София.

От 2005 до 2007 г., тя работи като научен сътрудник в Технически Университет – Кайзерслаутерн, Германия в екипа на проф. Георг Фрай.

От август 2011 г. до януари 2012 г. тя е гост лектор в Университета „Карнеги Мелън“ (CMU) в Училището по компютърни науки, Институт по софтуерно инженерство, в екипа на проф. Дейвид Гарлан, Директор на професионалните програми по софтуерно инженерство.

От юли 2022 г., Десислава Иванова е контактно лице на AWS Academy за Технически Университет – София.

Десислава Иванова е автор на повече от 85 научни публикации. Участвала е в над 25 научно-изследователски проекти на национално и на европейско ниво в областта на масивната паралелизация, суперкомпютърните архитектури и приложения и анализа на големи масиви данни: ЕРАЗЪМ, PRACE (Партньорство за Advanced Computing в Европа), Център за върхови постижения по суперкомпютърни приложения.

Тя е член на асоциацията Informatics Europe, академията DAAD, Съюза по автоматика и информатика, IEEE и ISR Network, мрежата по софтуерни изследвания в университета “Карнеги Мелън”.

Десислава Иванова в момента работи в областта на паралелните компютърни архитектури, високопроизводителните изчисления, масивната паралелизация за суперкомпютри, системните мрежи за суперкомпютри, паралелните алгоритми, in-situ визуализацията, компютърния интелект, биоинформатиката, метаевристиката, големите данни, Интернет на нещата, облачните изчисления и индустриалната информатика.

Десислава Иванова има специализации в Суперкомпютърния център Юлих, Германия (2013 г.), http://www.fz-juelich.de; CINECA (Суперкомютърен консорциуми от международен тип), Болоня, Италия (2014 г.), https://www.cineca.it; Университета „Ото фон Герике“ в Магдебург, Германия (2015 г.), https://www.ovgu.de; Университета в Гранада, Сеута, Испания (2017 г.), https://www.ugr.es.

Проф. д-р Десислава Иванова е притежател на полезен модел № 2685 “Системна мрежа за колективна комуникация в суперкомпютри” с период на защита 31.07.2017 – 20.09.2026.

Проф. д-р Десислава Иванова е съпритежател на патент № 67367, “Метод за извличане на in silico знания и вземане на решения на базата на анализ на големи биомедицински данни”, автори на патента: Пламенка Боровска, Десислава Иванова, Информатика и компютърни науки, биоинформатика, български , 2021, със срок на закрила: 12.07.2038

Back to Top