ас. Виктор Главев

ас. инж. Виктор Главев

email viktor.glavev@tu-sofia.bg

каб. 2532

https://www.researchgate.net/profile/Victor-Glavev

Виктор Главев е завършил в Технически университет – София с бакалавърска степен по “Компютърни системи и управление” и магистърска –  по “Софтуерни технологии” в Софийски университет. В момента е докторант във Факултета по приложна математика и информатика.

Виктор Главев работи в Acstre Software Group от 15 години. Там той участва в развитието на система за управление на документи и работни процеси АКСТЪР ОФИС и интегрирането й със системите за електронно управление в Република България. Виктор Главев отговаря за оперативната съвместимост на продуктите АКСТЪР и обмена на данни с други системи. През 2013 г. е част от екипа, победител в конкурса “Наградите на БАИТ” с разработка на платформата “Кмете, Виж!” През 2012 г. година участва в работна група с цел разработване на протокол за обмен на електронни документи в държавната администрация, който се използва и до днес.

Back to Top