Доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова

Доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова

E-mail: m_ivanova@tu-sofia.bg

Профил в ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Malinka-Ivanova

———————————————-

Научна специалност 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Преподавани дисциплини:

 • Приложна информатика
 • Информационна сигурност
 • Криптография
 • Информационно общество и защита на личните данни

 

Научни интереси и компетенции:

 • Уеб сигурност
 • Информационна сигурност
 • Приложение на машинното обучение
 • еОбучение

 

Участие в научни проекти:

 • Моделиране и изследване на интелигентни системи за обучение и сензорни мрежи (ИСОСеМ), ФНИ, КП-06-Н47/4;
 • Изследване приложението на статистиката и машинното обучение в електрониката, ФНИ, КП-06-Н42/1;
 • An adaptive trust based e-assessment system for learning 688520 – TESLA – H2020-ICT-2015 (tesla-project.eu);
 • European Innovation and Inclusion through Open Education: an interdisciplinary approach – 575370-EPP-1-2016-1-RO-EPPJMO-MODULE, Erasmus+, Jean Monnet Modules, 2016.
Back to Top