проф. дтн инж. Ради Петров Романски

Проф. инж.-мат. Ради Петров Романски, доктор на науките

Зам. Ректор на ТУ-София (2015-2019)

Кабинет:1328; E-mail: rrom@tu-sofia.bg

Лични профили в:

Компетенции: професор по „Компютърни системи, комплекси и мрежи“; доктор по „Компютърно инженерство“; доктор на науките по „Информатика и компютърни науки“. Следдипломна квалификация по „Приложна математика“, специализации по „Софтуерно инженерство“ (ТУ-Братислава, Словакия) и „Компютърни архитектури и реконфигурируеми процесори“ (ТУ-Делфт, Холандия).

 

Области на научни интереси: Над 200 научни публикации и над 20 монографии, учебници и учебни издания в областите: Информационни и мрежови технологии; Компютърно моделиране; Компютърни архитектури и системи; Защита на данните и информационна сигурност; Изследване, анализ и оценка на компютърни процеси и информационна обработка.

Членство в международни научни организации: PFull Member of the European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architectures and Compilation – HiPEAC (от 2011 г.); P Member of Advisory Board of “The Swiss Innovation Lab”, Swiss Innovation Valley (от 2018 г.).

Член на международни работни групи в областта на защита на личните данни (2004-2007) – P International Working Group on Data Protection in Telecommunications; P International Workshop on Case Handling; P International Working Party on Police and Justice ; P Член на Комитета по жалбите на Общия надзорен орган на Европол.

Членство в национални организации: P Член на Управителен съвет на Съюз по електротехника, електроника и съобщения (СЕЕС – от 1998 г.); P Член на Консултативен съвет на сдружение „Център за изследване и анализи” (от 2013); P Член на Управителен съвет на фондация „Център за мирни изследвания и политика за сигурност” (2009-2011); P Съюз на учените в България (от 1990); P Съюз по Автоматика и Информатика – САИ (от 1993).

Член на Международен редакторски борд на 8 научните списания от България (3), САЩ (2), Словакия, Индия, Германия.

Участие в международни проекти: [1] Thematic Network European Computing Education and Training (TN ECET) – X.2001 – IX.2004. [2] European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (ETN DEC) – X.2004 – IX.2007. [3] Reconfigurable Space and Time Adaptive Processing Engines for Positioning Systems (European HiPEAC1 Clusters Project), 2008. [4] European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education (ETN TRICE) – X.2008 – IX.2011. [5]. Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (FETCH) – X.2013 – IX.2016

Награди: P Юбилейна грамота по повод 50-години списание “Е+Е” (2015); P Юбилейна грамота за активна съюзна дейност и по повод 50-години СЕЕС (2015); P Златна значка на ФНТС за големи заслуги за развитието и успехите на СЕЕС (2014); P Почетна грамота за удостояване със звание “почетен член” на ФНТС за големи заслуги за развитието и успехите на СЕЕС (2013); P Грамота от ТУ-София за активна дейност и по повод 10-годишнината на “ТУ-София Технологии” (2011 г.); P Юбилейна грамота от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България за активна съюзна дейност и по повод 125-годишнината на ФНТС (2010 г.); P Грамота за изключителен принос в областта на защитата на лични данни в Р. България, (2008 г.); P Грамота и почетeн знак от Академичната Общност по КС и ИТ з активно участие в организиране на юбилейната 20-та международна конференция САИТНИ (SAER-2006); P Грамота от Академичната Общност по КС и ИТ за активно участие в организиране на Международна конференция  “КомпСисТех’03″(2003).

Back to Top