гл. ас. д-р инж. Александър Бойков Петков

Гл. ас. д-р инж. Александър Бойков Петков

Кабинет: 2532; E-mail: alex.petkov@fpmi.bg

Александър Петков е доктор по информатика и компютърни науки на Техническия университет в София. Преди това завършва магистърска степен по “Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии” от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и бакалавърска степен по “Kомпютърно инженерство” от Техническия университет в София.

 

Александър Петков работи в Acstre Software Group от 13 години. Там той води развитието на иновации и нови софтуерни продукти. Бил е ръководител на множество проекти, включително и “Развитие на централизирана информационна система за управление и контрол на изпълнението на Структурните и Кохезионния фонд” (E-Подем) през 2014 г. в продължение на НСОРБ, развитието на “Информационна система за енергийна ефективност и програма за зелена икономика (EEGEP) проекти на Министерството на икономиката през 2012 г., система за регистрация, оценка и мониторинг на EFF проекти за ИАРА, развитие на ГИС ACSTRE и много други. Той е включен в определението за “Национален интерфейс за обмен на данни между националните системи за управление на проекти“ в периода 2009-2010 г.

Back to Top