гл. ас. д-р Елена Александрова Радованова

Гл. ас. д-р Елена Александрова Радованова

Кабинет: 2535; E-mail: ear@abv.bg

Гл. ас. д-р Елена Радованова работи в областта на приложната математика и информатика.

Back to Top