ас. Златина Иванова Ценова

Ас. Златина Иванова Ценова

Кабинет: 2206; E-mail: zlatina_iv@mail.bg

Асистент Златина Ценова работи в областта на приложната математика и индустриалната сигурност.

Back to Top