доц. д-р Златко Василев Захариев

гл. ас. д-р Златко Василев Захариев

Кабинет: 2211;

E-mail: zlatko@tu-sofia.bg

Профил в ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Zlatko-Zahariev

Профил в LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/zlatko-zahariev/

Научна специалност 4.6 Информатика и компютърни науки

Преподавани дисциплини:

 • Изкуствен интелект и експертни системи
 • Размити множества
 • Интернет базирани технологии
 • Анализ на големи данни и Интернет на нещата
 • Числени методи
 • Информатика I
 • Информатика II

Професионален опит:

 • Дългогодишен професионален опит като програмист, технически ръководител и технически директор в редица български и международни компании.
 • Основател и управител на две технологични компании.
 • Член на European Startup Association.
 • Съветник и участник в Innovation Center Bulgaria.
Back to Top