ас. Пламен Спахиев

ас. Пламен Спахиев

Email: plamen@tu-sofia.bg

Профил в Researchgate:
https://www.researchgate.net/profile/Plamen-Spahiev/

Преподавани дисциплини

 • Компютърни мрежи и мрежово администриране
 • Проектиране и интегриране на софтуер
 • Методологии за разработване на софтуер
 • Софтуерни системи за управление на бизнеса

Научни интереси и компетенции

 • Управление в IT
 • Бази данни
 • Информационна сигурност
 • Криптография
 • Проектиране и разработване на софтуер
 • Операционни системи
 • Компютърни мрежи и администрация
 • Облачни услуги и DevOps
Back to Top