проф. д-р Красимира Стоянова Проданова

проф. д-р Красимира Стоянова Проданова

Ръководител катедра “Математически анализ и диференциални уравнения”

 

Телефон: +359 (2) 965-3355
Кабинет: 2220
E-mail: kprod@tu-sofia.bg

Back to Top