доц. д-р Мирко Тарули

Доц. д-р Мирко Тарули

Мирко Тарули Ди Джалонардо получава докторска степен (Dottorato di Ricerca) по математика към катедра „Л. Тонели” в Университета в Пиза, Италия през 2006 г.
Към момента е доцент в катедра „Математически анализ и диференциални уравнения“ във Факултета по приложна математика и информатика на Технически университет – София, член на Института по математика и информатика към секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ към Българската академия на науките, както и гостуващ преподавател в катедрата по математика на Университета в Пиза, Италия.
През 2004 г. той е гостуващ асистент в Института по приложен анализ към Техническия uниверситет Bergakademie във Фрайберг, Германия. В периода 2006-2007 г. той е гостуващ асистент в Департамента по математика и статистика на Университета на Върмонт, САЩ. От 2010 г. до 2012 г. той има двегодишна позиция като гостуващ преподавател в катедрата по математика в Imperial College London, Великобритания.
Мирко Тарули е автор на над 40 научни публикации и съавтор на 3 книги. Участвал е в повече от 50 международни конференции, в множество изследователски проекти, сред които 6 финансирани от ЕС, и е печелил престижни награди, като INdAM стипендия.

Научните му изследвания са посветени основно в следните области:
• Теория за правилно позициониране и разсейване на нелинейни дисперсионни уравнения с локални и нелокални нелинейности
• Наличие на решения в енергийното пространство и устойчивост на уравненията на Максуел и Шрьодингер
• Априорни оценки на Соболев върху риманови многообразия с постоянна отрицателна кривина
• Пертурбативна теория за полулинейното вълново уравнение
• Оценки на Щрихардс за вълновото уравнение и уравнението на Шрьодингер върху риманови многообразия
• Априорни оценки на риманови многообразия с метрика на Шварцхилд
• Изглаждане и оценки на Щрихардс за вълновото уравнение и уравнението на Шрьодингер, смутени от магнитен потенциал (малък и голям по отношение на подходящи норми)
• Вълновото уравнение и уравнението на Клайн-Гордън със зависещи от времето смущения (резолюционен и микролокален анализ)
• Осцилаторни интеграли и микролокален анализ
• Сингулярни интегрални оператори, максимална функция на Харди-Литълуд и теория на Литълуд-Пейли
• Претеглени оценки в симетрични пространства и в риманови многообразия
• Теория за правилно позициониране и разсейването на нелинейни дисперсионни уравнения, установена върху риманови многообразия.
• Теория за орбитална и асимптотична стабилност на нелинейни дисперсионни уравнения
• Теория на резонансите
• Всички аспекти на хармоничния анализ

Мирко Тарули е преподавал следните курсове:
• Висша математика I, II, III
• Математически анализ I, III, IV
• Статистика
• Хармоничен анализ
• Елементи на частни диференциални уравнения
• Теория на разсейването
• Математика за теория на оптимизацията и анализ на големи данни
• Съвремен математически анализ за приложни науки

Back to Top