проф. д-р Георги Пенчев Венков

проф. д-р Георги Пенчев Венков

Катедра “Математически анализ и диференциални уравнения”
Зам.-ректор академичен състав и координация

Кабинет: 2218
Тел.: 02-965-3357
E-mail: gvenkov@tu-sofia.bg

Профил в ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/George_Venkov
ResearcherID (Web of Science):
AAA-6261-2020

Професионално направление:
4.5 Математика
Научна специалност:
Диференциални уравнения

Преподавани дисциплини:
Математическо моделиране
Обикновени диференциални уравнения

Научни интереси и компетенции:
Приложна математика и анализ
Акустика
Вълни и разпространение
Разсейване
Нелинейно уравнение на Шрьодингер

Back to Top