доц. д-р Елена Йорданова Халова

доц. д-р Елена Йорданова Халова

Ръководител катедра “Физика”

Телефон: +359 (2) 965-3116
Кабинет: 10401
E-mail: ehalova@tu-sofia.bg

Back to Top