проф. д-р Михаил Димов Тодоров

проф. д-р Михаил Димов Тодоров

Катедра “Математическо моделиране и числени методи”
Ръководител катедра

Кабинет: 2214
Тел.: +(3592) 4187978 или +(3592) 965-2358
E-mail: mtod@tu-sofia.bg

Профил в ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Michail_Todorov
ResearcherID (Web of Science):
AAF-4053-2020

Професионално направление:
4.5 Математика
Научна специалност:
Математическо моделиране и приложна математика

Преподавани дисциплини:

Линейна алгебра и аналитична геометрия
Диференциални уравнения и линейна алгебра
Висша математика 1,2
Избрани глави от математиката
Числено моделиране с ЧДУ
Теоретична механика
Статистика и вероятности
Теоретична електродинамика
Финансова математика
Научни пресмятания
Матрични пресмятания
Тензорно смятане
Издателски информационни системи
Информационни технологии
Модели в механиката на непрекъснати среди

Научни интереси и компетенции:

I. Числени методи за решаване на нелинейни гранични, начални и спектрални задачи
Идеални течения с откъсване на потока
Уравнения на Навие-Стокс при големи числа на Рейнолдс
Конвективни метеорологични процеси
Джосефсонови контакти
Астрофизика, Гравитация, Черни дупки
Нелинейни оптични и вълнови явления
Математическа биология
II. Технологии в образованието
Софтуерни иновации и методологии във висшето образование по математика
Съвременна издателска обработка

Back to Top