доц. д-р Катя Георгиева Дишлиева

доц. д-р Катя Георгиева Дишлиева

Зам. Ръководител катедра “Математически анализ и диференциални уравнения”

 

Кабинет: 2541
E-mail: kgd@tu-sofia.bg
Back to Top