гл. ас. д-р Христо Генчев Генев

гл. ас. д-р Христо Генчев Генев

Kатедра “Математически анализ и диференциални уравнения”

Кабинет: 2543
Ел. поща : h_genev@tu-sofia.bg

Преподавани курсове :
– Висша математика 1 , 2 и 3

Научни интереси :
– Диференциални уравнения
– Теория на диференциални и интегрални оператори
– Функционален анализ

Back to Top