доц. д-р Даниела Ганчева Маринова

доц. д-р Даниела Ганчева Маринова

Ръководител катедра “Математическо моделиране и числени методи”

Телефон: +359 (2) 965-3343
Кабинет: 2201
E-mail: danmar@tu-sofia.bg

Back to Top