доц. д-р Богдан Николов Гилев

доц. д-р Богдан Николов Гилев

Зам. Ръководител катедра “Математическо моделиране и числени методи”

Телефон: +359 (2) 965-3497
Кабинет: 2566
E-mail: b_gilev@tu-sofia.bg
Back to Top