доц. д-р Алексей Йорданов Николов

Доц. д-р Алексей Йорданов Николов

Заместник-декан по учебна дейност на ФПМИ

 

Кабинет: 2244;
Тел. 02-965-2360
E-mail: ajn@tu-sofia.bg

 

Профил в ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Aleksey_Nikolov
ResearcherID (Web of Science):

X-6672-2018

Професионално направление:
4.5 Математика
Научна специалност:
Диференциални уравнения

 

Преподавани дисциплини:

  • Висша Математика
  • Въведение в числените методи
  • Математически методи за обработка на сигнали

 

Научни интереси и компетенции:

  • Математически анализ
  • Диференциални уравнения и приложения
  • Числено моделиране с Matlab, Scilab, Maple

 

Back to Top